BSR - GRIP Interieurprojecten

BSR Tiel

Veel van de bestaande materialen in het bankgebouw zijn in het kader van duurzaamheid hergebruikt voor het interieur van BSR.

Neem contact op

BSR in Tiel is een mooi voorbeeld van een interieur dat in nauwe samenwerking met de opdrachtgever tot stand gekomen is.

Vanuit het BSR projectteam kwam veel input, intern heerste een duidelijk beeld van de gewenste vormgeving en uitstraling en tezamen met de technische en logistieke expertise vanuit het GRIP-team heeft dat geleid tot een doelmatig en elegant interieur.

Ook de samenwerking met AtmR in de rol van projectpartner, meubelleverancier en werkplekspecialist heeft bijgedragen aan een geslaagd eindresultaat.

Ga ook met ons in zee
  • Klant Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR)
  • Doel Een functionele kern met ruimtes voor overleg- en focusactiviteiten
  • Locatie Tiel
  • Opgeleverd 2020

Belasting Samenwerking Rivierenland verzorgt alle belastingtaken voor 8 gemeentes in het midden van het land. BSR verstuurt de aanslagen en draagt zorg voor de inning. Het pand in hartje Tiel dat BSR onlangs in beslag genomen heeft, was ten tijde van de renovatie deels nog in gebruik door een externe partij.

Het realisatietraject kent daardoor verschillende uitvoeringsfasen en even zoveel uitdagingen. Zodra de bank het gehele pand verlaten heeft, wordt het laatste deel van het interieur gerealiseerd: de academie, de plek om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen.

"Wekelijks, soms dagelijks, overleg met de projectmanager van GRIP was zeer effectief. Alle te nemen beslissingen worden snel gemaakt en uitgezet"

Diren Budak
Projectleider

BSR Tiel open kantoorruimte
De combinatie van bestaand en nieuw had een gunstig effect op de kosten en leidde tevens tot een uitgesproken en hedendaags vloerplan.
BSR Tiel overlegplekken
Voor de indeling van de kantoorruimtes werd gekozen voor een functionele kern met ruimtes voor overleg- en focusactiviteiten en werkplekken aan de gevel.
BSR Tiel indeling
De aanwezige tapijttegels werden van legrichting veranderd en gecombineerd met nieuwe kleurvlakken van tapijttegels en nieuw houtlook pvc.
BSR Tiel overleg in kantoor
BSR heeft als team een ruimte ingericht die gebruikt wordt als lunch- en werkcafé en faciliteert in grote meetings.
BSR Tiel vergaderen
Een deel van het voormalig bankgebouw heeft BSR in gebruik genomen. De academie, de plek om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen wordt later gerealiseerd.
  • BSR Tiel open kantoorruimte
  • BSR Tiel overlegplekken
  • BSR Tiel indeling
  • BSR Tiel overleg in kantoor
  • BSR Tiel vergaderen
Terug naar projecten