• BSR Tiel open kantoorruimte
    Veel van de bestaande materialen zijn hergebruikt voor het interieur van BSR. De combinatie van bestaand en nieuw had een gunstig effect op de kosten en leidde tevens tot een uitgesproken en hedendaags vloerplan.

Belasting Samenwerking Rivierenland – Tiel

BSR in Tiel is een mooi voorbeeld van een interieur dat in nauwe samenwerking met de opdrachtgever tot stand gekomen is. Vanuit het BSR projectteam kwam veel input, intern heerste een duidelijk beeld van de gewenste vormgeving en uitstraling en tezamen met de technische en logistieke expertise vanuit het GRIP-team heeft dat geleid tot een doelmatig en elegant interieur. Ook de samenwerking met AtmR in de rol van projectpartner, meubelleverancier en werkplekspecialist heeft bijgedragen aan een geslaagd eindresultaat.

Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) verzorgt alle belastingtaken voor 8 gemeentes in het midden van het land. BSR verstuurt de aanslagen en draagt zorg voor de inning. Het pand in hartje Tiel dat BSR onlangs in beslag genomen heeft, was ten tijde van de renovatie deels nog in gebruik door een externe partij. Die partij, een bank, bemensd nog altijd een deel van het gebouw. Het realisatietraject kent daardoor verschillende uitvoeringsfasen en even zoveel uitdagingen. Zodra de bank het gehele pand verlaten heeft, wordt het laatste deel van het interieur gerealiseerd: de academie, de plek om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen.

Andere uitdagingen kwamen op het pad van de projectmanager tijdens het behartigen van verschillende belangen, die van de opdrachtgever maar tevens van de pandeigenaar. Het bespreekbaar maken van gebreken die aan het licht kwamen tijdens sloop en opbouw en hiervoor oplossingen aandragen en realiseren was een volgende taak. Maar gefaseerde uitvoering kent ook zijn voordelen. Het draagt vaak bij aan het onder controle houden van budget en planning. Zo werden er bijvoorbeeld nog geen kosten gemaakt voor exclusieve meubels en producten zolang de functionele uitgaven nog niet geheel inzichtelijk waren.

Veel van de bestaande materialen in het bankgebouw zijn in het kader van duurzaamheid hergebruikt voor het interieur van BSR, de plafonds en een groot deel van de tapijttegels zijn hier voorbeelden van. De aanwezige tapijttegels werden van legrichting veranderd en gecombineerd met nieuwe kleurvlakken van tapijttegels en nieuw houtlook pvc. De combinatie van bestaand en nieuw had een gunstig effect op de kosten en leidde tevens tot een uitgesproken en hedendaags vloerplan.

Voor de indeling van de kantoorruimtes werd gekozen voor een functionele kern met alle benodigde ruimtes voor overleg- en focusactiviteiten en werkplekken aan de gevel. Daarnaast werden er work-units toegevoegd die zowel als werk- als samenwerkplek fungeren.

Tevens heeft BSR als team een ruimte ingericht die gebruikt wordt als lunch- en werkcafé en faciliteert in grote meetings. Deze ruimte is huiselijk ingericht, dient als honk en stimuleert ontmoetingen, zowel onderlinge als met externen.

ConceptOntwerp en 3D Visualisatie.

Aan het einde van de eerste fase, het ConceptOntwerp, worden de getekende plattegrond en de collage samen het uitgangspunt om het geheel te visualiseren. Het digitaal model en de technische tekening presenteren we in 3D beelden. De film stellen we online beschikbaar, zodat deze net zo vaak bekeken kan worden als gewenst.

Vraag vrijblijvend ons GRIP interieurprojecten magazine aan

Bent u benieuwd naar de interieurprojecten die wij reeds hebben mogen realiseren? Ontvang vrijblijvend ons laatste GRIP interieurprojecten magazine!

Deze pagina delen