Klein kantoor aanpassen

Met een concept interieurontwerp in de toekomst kijken!

Veranderingen binnen een organisatie gaan vaak sneller dan de lengte van een huurcontract. Wanneer een huurcontract, van het ondertussen te kleine pand, nog niet is afgelopen, is het lastig te besluiten waar je nog wel of niet in investeert. 

Een concept ontwerp voor de kantoorinrichting kan hierbij handvatten bieden. Zo kunnen nieuw aan te schaffen producten of diensten al worden afgestemd op de toekomstige gewenste situatie. Hiermee wordt voorkomen dat er enorme investering in middelen door veranderende behoefte teniet wordt gedaan.

Het is aan te raden om na te gaan of er binnen de afschrijving van een eventuele investering, sprake is van een veranderd interieurconcept. 


Deze pagina delen