WORKDayNA

DNA zit verweven in iedere cel van ons lichaam. Hoe wij als mensen functioneren ligt versleuteld in een oneindige combinatie van variabelen. Specifieke kenmerken zijn te herkennen door dit DNA te onderzoeken. Dit onderzoek heeft een wereld van inzichten gegeven in ons functioneren.  

Iedere organisatie heeft specifieke kenmerken welke zichtbaar worden in een missie en visie. Ook deze specifieke kenmerken komen voort uit een oneindige combinatie van variabelen. Naast de overeenkomsten binnen een organisatie zijn er ook nog specifieke kenmerken per functie, afdeling en activiteiten. Deze informatie ligt versleuteld in het WORKDayNA van een organisatie. 

Door inzicht te krijgen in het WORKDayNA van een organisatie is het mogelijk een werkomgeving te creëren die naadloos aansluit bij de dagelijkse behoefte op de werkplek. 

Het WORKDayNA is opgebouwd uit diverse onderwerpen. De uitkomsten van deze verschillende onderwerpen geven samen inzicht in de unieke behoefte van je organisatie. Dit is de juiste basis voor een ConceptOntwerp, dit is de eerste stap in onze aanpak.


“WORKDayNA geeft inzicht in de werkelijke behoefte van een organisatie. Zo zijn wij in staat om de perfecte balans tussen vormgeving en functionaliteit te creëren.”

– Martin


Onderzoek

Het WORKDayNA wordt inzichtelijk gemaakt door middel van een online medewerkersonderzoek. Het unieke van deze onderzoeksmethode is de vraag naar activiteiten, dynamiek en voorzieningen. Door niet te vragen naar de huidige oplossingen of gebreken, blijft de weg naar creatieve en onbekende passende oplossingen open.

Cluster

Kenmerken zoals functie, afdeling en taken vormen clusters binnen een organisatie. De behoefte van de clusters kan sterk van elkaar afwijken.

Activiteiten 

Een werkdag is een combinatie van verschillende werkzaamheden. Naast deze diverse activiteiten, zoals computerwerkzaamheden, bellen, overleggen, zegt de omvang en de verhouding tussen deze activiteiten veel over de ideale ondersteuning bij deze activiteiten.


Vraag niet naar de oplossing, maar naar het probleem

zo blijft de weg naar nieuwe oplossingen open

Dynamiek

De activiteiten zijn de bouwstenen van een dag. De verdeling, de duur en de fragmentatie van deze activiteiten geven inzicht in de dynamiek. Ook de mate van samenwerking en tussen verschillende clusters heeft grote invloed op de ideale werkomgeving.

Voorzieningen

Opslag, reproductie, koffiepunt, zijn enkele voorbeelden van voorzieningen die door de dag heen worden gebruikt. Door op individueel niveau behoeften vast te stellen, worden de eisen voor de diverse voorzieningen inzichtelijk.

Toegankelijkheid

Specifieke ondersteuning om de toegankelijkheid te bevorderen. Daarbij wordt ondersteuning voor medewerkers met een beperking in kaart gebracht.

Ligging en mobiliteit

Reistijd, ligging en bereikbaarheid zijn diverse waardes, die meetbaar te specificeren zijn. De mate waarop dat bijdraagt aan het werkcomfort van medewerkers helpt bij de afwegingen voor bijvoorbeeld de locatiekeuze.

Vormgeving

Over smaak valt niet te twisten, toch is het belangrijk om een omgeving te creëren waarin visie, missie en cultuur van een organisatie zichtbaar zijn. Dit vergroot het werkcomfort en daarmee de loyaliteit.

Inspiratie

Unaniem geven medewerkers van organisaties aan in een inspirerende omgeving te willen werken. Wat medewerkers verstaan onder inspiraties is daarentegen erg divers. Met het vinden van de gemeenschappelijke deler wordt de basis gelegd voor een ontwerp dat inspireert.

Verandering

Verandering biedt weerstand en kansen. Door inzicht te krijgen wat medewerkers zien als deze bedreigingen en kansen, kunnen plannen worden getoetst. Op deze manier is feitelijk vast te stellen wat het draagvlak binnen de organisatie is voor verandering.

Ruimtelijke behoefte

Op basis van het onderzoek zijn de activiteiten en de daarbij behorende behoefte inzichtelijk. Op basis van deze informatie is het mogelijk een sluitend programma van eisen te vormen. Dit programma van eisen is het uitgangspunt voor de vervolgstappen van een interieurontwerp.

Voorbij aan de trend

Door een ontwerp te creëren op basis van het WORKDayNA ga je voorbij aan trends binnen werkplek concepten. Het ontwerp dat wordt gecreëerd sluit aan bij de behoefte van clusters.

drie stappen naar nieuw pand

“Neem vandaag nog contact op voor een persoonlijke kennismaking. Wij helpen graag grip te krijgen op jouw interieurproject.”

– Carla


Deze pagina delen