Krijg inzicht in het WORKDayNA van je organisatie

WORKDayNA

Creëer een werkomgeving die naadloos aansluit bij de dagelijkse behoefte op de werkplek.

Neem contact op

WORKDayNA van je organisatie

Het WORKDayNA van GRIP interieurprojecten geeft inzicht, overzicht en uitzicht op een passend werkplekconcept voor jouw kantoor. Het WORKDayNA bestaat o.a. een digitaal medewerkersonderzoek.

DNA zit verweven in iedere cel van ons lichaam. Hoe wij als mensen functioneren ligt versleuteld in een oneindige combinatie van variabelen. Specifieke kenmerken zijn te herkennen door dit DNA te onderzoeken. Dit onderzoek heeft een wereld van inzichten gegeven in ons functioneren.

Iedere organisatie heeft specifieke kenmerken welke zichtbaar worden in een missie en visie. Ook deze specifieke kenmerken komen voort uit een oneindige combinatie van variabelen. Naast de overeenkomsten binnen een organisatie zijn er ook nog specifieke kenmerken per functie, afdeling en activiteiten. Deze informatie ligt versleuteld in het WORKDayNA van een organisatie.

Door inzicht te krijgen in het WORKDayNA van een organisatie is het mogelijk een werkomgeving te creëren die naadloos aansluit bij de dagelijkse behoefte op de werkplek.

Het WORKDayNA is opgebouwd uit diverse onderwerpen. De uitkomsten van deze verschillende onderwerpen geven samen inzicht in de unieke behoefte van je organisatie. Dit is de juiste basis voor een ConceptOntwerp, dit is de eerste fase van een interieurproject.

Kosten

De kosten voor het uitvoeren van een WORKDayNA kun je vrijblijvend opvragen bij een van onze collega’s! Neem bij vragen contact op.

Hekkelman Advocaten en Notarissen

De resultaten hebben ons meer inzicht gegeven in de wijze waarop we de medewerkers het beste kunnen ondersteunen.

Solange Doesburg Smits HRM Manager

Nog even dit....

 • WORKDayNA geeft handvatten voor de toekomst.
 • De missie en visie die een organisatie heeft om zijn doelen te bereiken vormen de fundering.
 • Diverse onderwerpen die invloed hebben op de uitkomst van een WORKDayNA onderzoek komen voort uit ambities.
 • Traditionele onderzoeksmethoden geven inzicht in de behoeftes van de huidige situatie, terwijl de optimale situatie het uitgangspunt zou moeten zijn.
 • De combinatie van inzichten vanuit de organisatie, door middel van onderzoek, en de missie en visie van het management, creëren gezamenlijk een sterk uitgangsfundament voor een werkplekconcept.
Kantoorinrichting WORKDayNA

Onderdelen WORKDayNA

 • Cluster

  Groepen met dezelfde functie, afdeling en taken vormen clusters. Deze clusters zijn de bouwstenen van de structuur van een organisatie. Voordat dieper ingegaan wordt op de behoeftes van de verschillende clusters, is het belangrijk om ze, op de juiste plek, binnen deze structuur te plaatsen.

 • Structuur

  De wijze waarop de clusters met elkaar in verbinding staan ligt vast in de organisatie structuur. Hierin worden processen en onderlinge relaties duidelijk. Structuur is een zwaarwegende factor in de fysieke plaatsing van clusters.

 • Activiteiten

  Een werkdag is een combinatie van verschillende werkzaamheden. Naast deze diverse activiteiten, zoals computerwerkzaamheden, telefoneren en vergaderen, geven de omvang en de verhouding tussen deze activiteiten duidelijk inzicht in de manier waarop deze activiteiten optimaal kunnen worden ondersteund.

 • Dynamiek

  Activiteiten zijn de bouwstenen van een dag. De verdeling, de duur en de fragmentatie van deze activiteiten geven inzicht in de dynamiek. Ook de mate van samenwerking en interactie tussen verschillende clusters heeft grote invloed op de ideale werkomgeving.

 • Voorzieningen

  Opslag, reproductieruimtes en koffiepunten zijn enkele voorbeelden van voorzieningen die door de dag heen worden gebruikt. Door op individueel niveau behoeften vast te stellen, worden de eisen aan verschillende voorzieningen inzichtelijk.

 • Ligging en mobiliteit

  Reistijd, ligging en bereikbaarheid zijn enkele waardes, die meetbaar te specificeren zijn. De mate waarin deze bijdragen aan het werkcomfort van medewerkers helpt bij de afwegingen voor bijvoorbeeld locatiekeuze.

 • Vormgeving

  Over smaak valt niet te twisten, toch is het belangrijk om een omgeving te creëren waarin visie, missie en cultuur van een organisatie zichtbaar zijn. Dit vergroot het werkcomfort en daarmee de loyaliteit.

 • Inspiratie

  Unaniem geven medewerkers van organisaties aan in een inspirerende omgeving te willen werken. Wat medewerkers daaronder verstaan is daarentegen erg divers. Met het vinden van de gemeenschappelijke deler wordt de basis gelegd voor een ontwerp dat inspireert.

   

 • Verandering

  Verandering biedt weerstand en kansen. Door inzicht te krijgen in datgene wat door medewerkers gezien wordt als bedreigingen en mogelijkheden, kunnen plannen worden getoetst. Op deze manier is feitelijk vast te stellen wat het draagvlak binnen de organisatie is voor verandering.

 • Ruimtelijke behoefte

  Op basis van het onderzoek worden de activiteiten en de daarbij behorende benodigdheden inzichtelijk. Vanuit de verkegen informatie is het mogelijk een sluitend programma van eisen (PvE) te vormen. Dit PvE is het uitgangspunt voor de vervolgstappen van een interieurontwerp.

BSR Tiel